Organizace školního roku 2022/2023

Termíny prázdnin

Podzimní: 26.10.2022 a  27.10.2022

Vánoční: 23.12.2022 - 2.1.2023

Pololetní prázdniny: 3.2.2023

Jarní prázdniny: Merklín, Plzeň: 13. - 19.2.2023, Sušice 6. - 12.3.2023

Velikonoční prázdniny: 6.4. a 10.4. 2023

Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8.2023

Zápis do školy

duben 2023

Termíny rodičovských schůzek (setkání s rodiči)

Individuální konzultace po domluvě s vyučujícími

Termíny pedagogických rad a porad pedagogických pracovníků

Provozní porady – každé úterý od 13.00 hodin

  1. Pedagogická rada: srpen
  2. Pedagogická rada: listopad
  3. Pedagogická rada: leden
  4. Pedagogická rada: červen

Provoz školy

Provoz školní družiny
Denně 7.00 - 8.50 a 13.00-16.00

Provoz školy
Vyučování začíná v 8.00

 

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků