Organizace školního roku 2019/2020

 

Termíny prázdnin

Podzimní: 29.10.2020  a  30.10.2021

Vánoční: 23.12.2020 - 1.1.2021

Pololetní prázdniny: 29.1.2021

Jarní prázdniny: Merklín, Plzeň 8.3 - 14.3.2021, Sušice 15.2. - 21.2.2021

Velikonoční prázdniny: 1.4. a 4.4. 2021

Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8.2021

 

Zápis do školy

duben 2021

Termíny rodičovských schůzek (setkání s rodiči)

Individuální konzultace po domluvě s vyučujícími

Termíny pedagogických rad a porad pedagogických pracovníků

Provozní porady – každé úterý od 13.00hodin

  1. Pedagogická rada: 
  2. Pedagogická rada:
  3. Pedagogická rada:
  4. Pedagogická rada:

Provoz školy

Provoz školní družiny
Denně 7.00 - 8.50 a 13.00-16.00

Provoz školy
Vyučování začíná v 8.50

 

Stáhnout informace

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků