Organizace školního roku 2021/2022

 

Termíny prázdnin

Podzimní: 27.10.2020  a  31.10.2021

Vánoční: 23.12.2021 - 2.1.2022

Pololetní prázdniny: 4.2.2022

Jarní prázdniny: Merklín, Plzeň: 5. - 13.2.2022, Sušice 26.2. - 6.3.2022

Velikonoční prázdniny: 14.4. a 18.4. 2022

Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8.2022

 

Zápis do školy

duben 2022

Termíny rodičovských schůzek (setkání s rodiči)

Individuální konzultace po domluvě s vyučujícími

Termíny pedagogických rad a porad pedagogických pracovníků

Provozní porady – každé úterý od 13.00hodin

  1. Pedagogická rada: 
  2. Pedagogická rada:
  3. Pedagogická rada:
  4. Pedagogická rada:

Provoz školy

Provoz školní družiny
Denně 7.00 - 8.50 a 13.00-16.00

Provoz školy
Vyučování začíná v 8.50

 

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků