Čím je naše škola vyjímečná?

 • Specializujeme se na vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra a máme s tímto postižením dlouholeté zkušenosti. Díky spolupráci s Apla Praha a koordinátorkou pro děti s PAS pro Plzeňský kraj dosahuje škola výborných výsledků při vzdělávání těchto dětí. Spolupracujeme s mnohými dalšími odborníky.
 • U těchto dětí využíváme strukturované učení a krabicové úlohy.
 • Škola využívá při výchově a vzdělávání různé druhy alternativní komunikace. Vzhledem k tomu, že velké množství žáků nemluví verbálně, je tato oblast velmi důležitá. Používáme tyto druhy alternativní komunikace: VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), znak do řeči, piktogramy, makaton, předmětová komunikace, znaková řeč, komunikační panely, komunikační slovníky.
 • Na kvalitě přidává škole též možnost individuální rehabilitace ve všech pracovištích školy. Rehabilitační pracovnice cvičí s dětmi podle doporučení lékaře a instrukcí rodičů.
 • Ve výuce využíváme počítače a interaktivní pomůcky (interaktivní tabule, speciální klávesnice, dotykové obrazovky.
 • Vyučujeme i alternativní metody čtení (globální čtení, sociální čtení) a matematiky (Netty Engels).
 • V každé třídě pracuje souběžně více pedagogických pracovníků.
 • Každý žák, který nesplňuje vzdělávací program má svůj individuální plán.
 • Rodičům nabízíme individuální konzultace, poradenství a možnost zapůjčení odborné literatury.
 • Učíme se i venku - v učebně pod modrou oblohou. S dětmi chodíme relaxovat i na školní zahradu.
 • Žáci mají možnost se v rámci družiny zapojit do práce v zájmových kroužcích (Plavání, Počítače, Šikulka, Relaxace, Kamarádi přírody, Sportovní hry, Keramika, Prima vařečka, Muzicírování, Kouzelné malování).
 • Pracujeme za pomocí různých druhů doplňkových terapií (hipoterapie, ergoterapie, canisterapie, fyzioterapie)
 • Pro žáky každý rok připravujeme školu v přírodě a různé jiné akce.
 • Škola bere ohled na sociálně znevýhodněné žáky. Rodiče mají možnost zažádat vedení školy o úlevy z placení školného. Sociálně znevýhodnění žáci mají možnost čerpat z darů příspěvek na hipoterapii.
 • Nabízíme denní svoz a rozvoz žáků.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků