SPONZOŘI ŠKOLY V ZAHRADĚ V R.2017

Pragointer Ocel s.r.o

Manželé Míkovi, Hrádek u Sušice

SušDivOch – divadelní spolek ochotníků Sušice   

Papírnictví Gallery Sušice

Sentis s.r.o. Beroun

pan Luboš Frančík ze Žáru

 

pan Michal Fišer ze Sušice

 

paní Alena Fišerová ze Sušice

 

… a s námi spolupracovali:

paní Vlastimila Kolářová z Hlavňovic , paní Dundáčková z Vojetic, paní Martina Bartošová - MATYPO Sušice, paní Mirka Potužáková ze Sušice,  žáci  ZŠ TGM v Sušici pod vedením  paní učitelky Hany Šiškové,  Denní stacionář Klíček v Sušici, Hasiči z Chmelné, pan Štěpánek z Dlouhé Vsi,  Diakonie Západ v Sušici, Muzeum Sušice, ZŠ Lerchova, Město Sušice, pan Jiří Šmíkal z Divišova,  Galerie Sirkus, paní Mirela Tůmová se Šíšou Šislerem, Hospůdka u Pínů v Hrádku u Sušice – pan Václav Polata,  Hrádečtí hasiči, Pizzerie Paradisso v Sušici, Pan René Pátek z Hrádku,  slečna Zuzana Orthová s černým koněm a další...

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků