Školní rok 2007/ 2008

Na základě intervence rodičů dětí se středním a těžkým kombinovaným postižením a dětí s více vadami ze Sušice a na základě jednání s Městským úřadem Sušice vzniká v Sušici v září 2007 již samostatná odloučená třída merklínské školy.

  • Třída se nachází v budově Denního stacionáře Klíček Sušice, v zahradě Sušické nemocnice. Škola v této budově využívá k výuce 2 místnosti, sociální zařízení a společně s klienty Klíčku jídelnu a šatnu.
  • Třídu navštěvuje 5 žáků a 1 žák dochází 1x týdně v odpoledních hodinách.
    Výuku zajišťuje speciální pedagog Mgr. Šárka Chmelíková (část úvazku), třídní učitelka Mgr. Iva Fišerová a asistentky pedagoga Soňa Szwajnochová, od března 2008 i Martina Smeykalová. Asistentky pedagoga zajišťují také dovoz obědů, úklid prostor odloučeného pracoviště a mytí nádobí.
  • Žáci jsou vzhledem k závažnosti postižení vzděláváni podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy a Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy. Každý žák má svůj individuální vzdělávací program, vypracovaný ve spolupráci s rodiči a odborníky.

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků