ŠKOLA SUŠICE

Naše škola je určena pro

  • děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením
  • děti s více vadami
  • děti s diagnózou autismus

Věk žáků:

  • přípravný stupeň (5-8 let)
  • základní škola speciální a praktická škola (8- 26 let)

 

Školní rok 2022/2023 začal v Sušici se změnami. Máme 19 žáků ve třech třídách a novou asistentku.

Ve třídě I.S je třídní učitelka Gabriela Vojíková, učí 3 žáky v přípravném stupni a 3 žáky základní školy speciální, a to ve 2. a 7.ročníku. Při výuce pomáhají asistentky Renata Šmíkalová a Šárka Gobyová.

Ve třídě II.S učí třídní učitelka Magda Kopačková s asistentkami Martinou Smeykalovou a novou Lenkou Brejchovou. Ve třídě je 5 žáků základní školy speciální od 2. do 6. ročníku.

Třídy I. a II.S se učí ve škole v zahradě sušické nemocnice, kde se nachází i školní družina.

Ve třetí sušické třídě je třídní učitelkou Iva Fišerová s učitelkou Danielou Souškovou a asistentkami Vlastimilou Kolářovou a Marcelou Pátkovou. Třídu navštěvuje celkem 8 žáků, 1 žák základní školy speciální v 9. ročníku a 7 žáků Praktické školy dvouleté. Tato třída se dopoledne učí ve vypůjčených prostorách SOŠ v Sušici v Poštovní ulici, na odpolední vyučování dochází do školy v zahradě nemocnice.

Školní družinu využívá 6 žáků základní školy a 3 žáci praktické školy navštěvují mimo výuku zájmové činnosti. Aktivity pro ně připravují vychovatelka Vlastimila Kolářová a asistentky pedagoga.

Obědy ze školní jídelny v Nuželické ulici do školy v zahradě nemocnice dováží Šárka Gobyová. Žáci ze třídy v Poštovní ulici obědvají v jídelně SOŠ, která se nachází v budově školy u pošty.

Celoškolní téma letošního roku je PŘÍRODA KOLEM NÁS.

 

 

 

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků