ŠKOLA SUŠICE

          Školní rok 2018/19 jsme začali v odloučeném pracovišti v Sušici s dvanácti žáky ve dvou třídách.  Ve třídě I.S je 5 žáků, z toho 2 jsou v přípravném stupni a 3 žáci ZŠ speciální -II.díl, třídní učitelka je Jarmila Pokrutová, asistentky Renata Šmíkalová a Vlastimila Kolářová. Ve třídě II.S je 7 žáků, z toho jsou 4 žáci Praktické školy a 3 žáci ZŠ speciální- I.díl. Třídní učitelkou je Iva Fišerová, asistentky jsou Martina Smeykalová a Marcela Pátková.

          Školní družinu využívají všichni žáci základní školy, starší žáci praktické školy navštěvují mimo výuku zájmové činnosti, které pro ně připravují vychovatelka Vlastimila Kolářová a asistentky pedagoga.

          Obědy dováží Vlastimila Kolářová ze školní jídelny v Nuželické ulici, část žáků na obědy do této jídelny dochází v doprovodu vychovatelky/ asistentky. Úklid kuchyně a celé školy zajišťují asistentky a vychovatelka.

Celoškolní téma letošního roku je Flóra a fauna kolem nás a my se na něj moc těšíme.

Režim dne tříd

          I.S                                 

  7.00 –   8.30    Ranní družina

  8.30 –   8.45    Společné DOBRÉ RÁNO             

  8.50 –   9.35    Vyučování                   

  9.35 – 10.00    Svačina                                     

10.00 – 11.35    Vyučování         

11.35 – 12.15    Oběd                                         

12.15 – 13.00    Vyučování, ve čtvrtek do 13.45                  

13.00 – 15.30    Odpolední družina, 14.30 svačina                    

                                                        

                                                                          

           II.S

  7.00 –   8.30    Ranní družina

  7.45 –   8.30    Vyučování *(úterý a čtvrtek)

  8.30 –   8.45    Společné DOBRÉ RÁNO             

  8.50 – 10.00    Vyučování                  

10.00 – 10.30    Svačina                                     

10.30 – 12.15    Vyučování

12.15 – 13.00    Oběd                                        

13.00 – 14.30    Vyučování*

14.30 – 15.30    Odpolední družina/zájmové činnosti

                         14.30 svačina 

         

* žákům se může režim mírně lišit podle počtu vyučovacích hodin daných ročníkem žáka

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků