Škola Sušice

          Školní rok 2018/19 jsme začali v odloučeném pracovišti v Sušici s dvanácti žáky ve dvou třídách.  Ve třídě I.S je 5 žáků, z toho 2 jsou v přípravném stupni a 3 žáci ZŠ speciální -II.díl, třídní učitelka je Jarmila Pokrutová, asistentky Renata Šmíkalová a Vlastimila Kolářová. Ve třídě II.S je 7 žáků, z toho jsou 4 žáci Praktické školy a 3 žáci ZŠ speciální- I.díl. Třídní učitelkou je Iva Fišerová, asistentky jsou Martina Smeykalová a Marcela Pátková.

          Školní družinu využívají všichni žáci základní školy, starší žáci praktické školy navštěvují mimo výuku zájmové činnosti, které pro ně připravují vychovatelka Vlastimila Kolářová a asistentky pedagoga.

          Obědy dováží Vlastimila Kolářová ze školní jídelny v Nuželické ulici, část žáků na obědy do této jídelny dochází v doprovodu vychovatelky/ asistentky. Úklid kuchyně a celé školy zajišťují asistentky a vychovatelka.

Celoškolní téma letošního roku je Flóra a fauna kolem nás a my se na něj moc těšíme.

Režim dne tříd

          I.S                                                     II.S

 7.30 –   8.30    Ranní družina                           7.30 –   8.30    Příchod žáků do školy

 8.30 –   8.50    Společné DOBRÉ RÁNO            8.30 –   8.50    Společné DOBRÉ RÁNO

 8.50 –   9.35    Vyučování -1.hodina                  8.50 –   9.35    Vyučování - 1.hodina 

 9.35 – 10.00    Svačina                                     9.35 – 10.00    Svačina

10.00 – 11.35   Vyučování – 2. a 3.hodina          10.00 – 12.15    Vyučování – 2., 3. a 4.hodina

11.35 – 12.15   Oběd                                         12.15 – 13.00    Oběd 

12.15 – 13.00   Vyučování - 4.hodina                  Pondělí,Úterý            

V úterý do 13.45 vyučování -5.hodina                 13.00 – 15.15   Vyučování – 5.,6. a 7.hodina                                                                             

13.00 – 15.30    Družina                                     15.15 – 15.30    Zájmová činnost                               

                                                                          Středa, Čtvrtek, Pátek

                                                                          13.00 – 14.30   Vyučování – 5.a 6.hodina

                                                                          14.30 – 15.30    Zájmová činnost

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků