ŠKOLA SUŠICE

     Školní rok 2019/20 jsme začali v odloučeném pracovišti v Sušici s patnácti žáky ve dvou třídách.   

Ve třídě I.S jsou žáci základní školy speciální a přípravného stupně. V přípravném stupni jsou 2 žáci a 7 žáků je v ZŠ speciální, a to od 1. až do 10.ročníku. Třídní učitelka je Jarmila Pokrutová, asistentky jsou Renata Šmíkalová, Vlastimila Kolářová a Marcela Pátková.

Třída II.S je třída Praktické školy dvouleté, je v ní 6 žáků, třídní učitelkou je Iva Fišerová, dále ve třídě učí Magda Kopačková a asistentka Martina Smeykalová.

Školní družinu využívá 5 žáků základní školy, starší žáci praktické školy navštěvují mimo výuku zájmové činnosti, které pro ně připravují vychovatelka Vlastimila Kolářová a asistentky pedagoga.

Obědy dováží Marcela Pátková ze školní jídelny v Nuželické ulici, část žáků na obědy do této jídelny dochází v doprovodu asistentek. Úklid kuchyně a celé školy zajišťují asistentky a vychovatelka.

Celoškolní téma letošního roku je Česká republika.

Režim dne tříd

          I.S                                 

  7.00 –   8.40    Ranní družina

  8.40 –   8.50    Společné DOBRÉ RÁNO             

  8.50 –   9.35    Vyučování                   

  9.35 – 10.00    Svačina                                     

10.00 – 11.35    Vyučování         

11.35 – 12.15    Oběd                                         

12.15 – 13.00    Vyučování, v pondělí  do 13.45                  

13.00 – 15.30    Odpolední družina, 14.30 svačina                    

                                                        

                                                                          

           II.S

  7.00 –   7.55    Ranní družina

  7.55 –   8.40    Vyučování

  8.40 –   8.50    Společné DOBRÉ RÁNO             

  8.50 –   9.35    Vyučování                  

  9.35 – 10.00    Svačina                                     

10.00 – 12.15    Vyučování

12.15 – 13.00    Oběd                                        

13.00 – 13.45    Vyučování, v úterý a ve čtvrtek do  14.30

14.30 – 14.50    Svačina 

do 15.30    Odpolední družina/zájmové činnosti                         

         

Žákům se může režim mírně lišit podle počtu vyučovacích hodin daných vzdělávacím programem a ročníkem žáka.   

 

 

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků