Školní rok 2015/2016

V červnu dělali závěrečné zkoušky v naší škole tři nejstarší žáci – Milan, David a Honza. Zkoušky udělali dobře a vykročili do života – my jim přejeme hodně štěstí! Přijďte se na nás někdy podívat, říct, jak se vám vede.

Ve třídě I.S se děti nezměnily (jenom jsou o rok starší :) ), učí je Jarmila Pokrutová s Míšou KotalovouRenčou Šmíkalovou. Ve třídě II.S se objevil nový žák Martin a učí zde Iva FišerováMarcelka Pátková. Ve škole ještě učí Mirela Tůmová, kterou mají děti na výtvarnou výchovu. Celkem máme 10 žáků v základní škole od 1. do 10. ročníku.

V odpoledních hodinách využívají žáci školní družinu, kde kromě relaxace a vycházek mohou navštěvovat zájmové kroužky: Prostřeno s Marcelkou, Hrátky s Renčou a Zpívánky s Míšou. Škola nabízí pro zájemce z řad veřejnosti Večerní kurz pro doplnění základů vzdělání, který je pro žáky starší 26 let, probíhá v naší škole 1x týdně – vždy ve čtvrtek od 14 hodin, pod vedením vychovatelky Míši Kotalové.

V letošním školním roce i ve Škole v zahradě (odloučené pracoviště ZŠ speciální DČCE Merklín sídlící v zahradě sušické nemocnice) budeme pracovat na téma Gastronomie. Toto téma se promítne do všech předmětů a činností, které s dětmi děláme od zdravé výživy, přes psaní a vyhledávání receptů na internetu či v kuchařce, nakupování potravin, stolování a hlavně vlastního vaření a ochutnávek s hosty. Také jsme zařadili do odpolední zájmové činnosti kroužek Prostřeno! Ale i v hudební výchově či v kroužku Zpívánky budeme zpívat především písně s tímto tématem spojené, taktéž ve výtvarné výchově... zkrátka uděláme vše proto, abychom na konci roku v celoškolní soutěži v Merklíně obstáli na výbornou!

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků