ŠKOLA SUŠICE 2017/2018

V odloučeném pracovišti v Sušici máme žáky základní školy speciální i žáky Praktické školy – středního stupně vzdělávání.  V letošním školním roce máme v základní škole celkem 5 žáků od 1. do 8. ročníku a 5 žáků školy praktické, a to v 1. ročníku.

 Žáci jsou rozděleni do dvou tříd, v každé třídě pracuje třídní učitelka s asistentkou. Ve třídě  I.S (základní škola) učí Jarmila Pokrutová s Renčou Šmíkalovou, ve II.S (praktická škola) učí Iva Fišerová s Marcelkou Pátkovou. Během výuky s vybranými žáky pracuje individuálně nová asistentka Vlastimila Kolářová a ve třídě praktické školy v odpoledních hodinách nová vychovatelka Terezka Soukupová. Žáci základní školy využívají před a po vyučování školní družinu, starší žáci školy praktické navštěvují v odpoledních hodinách různé zájmové činnosti, které pro ně připravuje vychovatelka s asistentkou.

 Celoškolním tématem letošního školního roku je CESTA KOLEM SVĚTA. Takže poznáváme nové kraje, nové zvyky, písničky….  a srovnáváme je s tím, co už známe u nás doma.

Režim dne tříd

I.S:                                                                   II.S

  7.30 –   8.30    Ranní družina                                  7.30 –   8.30    Příchod žáků do školy

  8.30 –   8.50    Společné DOBRÉ RÁNO                 8.30 –   8.50    Společné DOBRÉ RÁNO

  8.50 –   9.35    Vyučování -1.hodina                      8.50 –   9.35    Vyučování - 1.hodina 

  9.35 – 10.00    Svačina                                             9.35 – 10.00    Svačina

10.00 – 11.35   Vyučování – 2. a 3.hodina           10.00 – 12.15    Vyučování – 2., 3. a 4.hodina

11.35 – 12.15   Oběd                                               12.15 – 13.00    Oběd 

12.15 – 13.00   Vyučování - 4.hodina                    Pondělí,Úterý           

V úterý do 13.45 vyučování -5.hodina                 13.00 – 15.15   Vyučování – 5.,6. a 7.hodina                                                                             

13.00 – 15.30    Družina                                          15.15 – 15.30    Zájmová činnost                                

                                                                        Středa, Čtvrtek, Pátek

                                                                        13.00 – 14.30   Vyučování – 5.a 6.hodina

                                                                                    14.30 – 15.30    Zájmová činnost

 

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků