Jsme škola zaměřená na vzdělávání a výchovu dětí s mentálním postižením, více vadami a autismem.